Zaufali nam

Komunikacja społeczna CSR

Jak szybko wprowadzić skuteczną komunikację CSR w firmie? 

Aby takie przedsięwzięcie odbyło się z powodzeniem należy:

  • wytypować i poznać swoich interesariuszy – analiza ich wpływu na firmę oraz określenie celów komunikacyjnych.
  • przygotować plan działań – publikowanie informacji na stronie www, wysyłki informacji do mediów, spotkania, biuletyny, newsletter, mailing etc.
  • działać systematycznie – przed i po każdej inicjatywie CSR informowanie interesariuszy o osiągnięciach

Zapraszamy do kontaktu